Vundament on ehitise üks tähtsamatest osadest kuna peab kandma terve ehitise raskust kogu ekspluatatsiooni vältel nii, et ei toimuks märgatavaid vajumisi. Vundamente on mitut erinevat liiki ning vundamendi valik sõltub eelkõige pinnasest ja ehitatava hoone raskusest.

Põhilised vundamendi liigid:

  • Lintvundament
  • Plaatvundament
  • Vaivundament
  • Postvundament

Lintvundament koosneb killustik alusest, raudbetoontaldmikust, vundamendi müüritisest ja vajadusel lisavöö valamisest müüritise peale.
Killustikust alus tehakse tavaliselt 16/32 fraktsiooniga, olenevalt pinnasest võib esimeseks kihiks kasutada ka 32/64 fraktsiooniga killustikku. Killustik paigaldatakse õigele kõrgusele ja tihendatakse pinnase tihendajaga. Killustiku pind tuleb teha võimalikult tasane, nii välditakse liigset betoonikulu.
Müüritisena saab kasutada erinevaid väikeplokke. Kergemate ühe- ja kahekordsete hoonete puhul saab kasutada kergplokki, raskemate ehitiste puhul kasutatakse vundamendi müüritiseks õõnesplokki mis täidetakse betooniga. Sellised hooned on kahe ja rohkema korruselised kus kasutakse seina- vahelae- ja lae materjaliks raudbetoon paneele. Optimaalne lahendus selgub projekteerimistööde käigus.

Plaatvundament koosneb killustikalusest, L profiiliga EPS plaatidest ja raudbetoonist.
Kasutatakse kohtades, kus veetase on kõrge või pinnas ei vasta survetugevusele.
Killustikust aluse valmistamisel kasutatakse üldiselt 16/32 fraktsiooniga killustikku (kui projektis ei ole märgitud teisiti). Enne betooni valamist tuleb paigaldada kõik majja sisenevad kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon, elekter, side, gaas, kütte sisendid). Peale seda teostatakse armeering ning valatakse kogu plaat korraga betooni täis.

Vaivundamenti kasutatakse tavaliselt kohtades, kus aluspinnas ei ole kandev, näit. veekogude läheduses. Oma olemuselt klassifitseeruvad vaiad “pinnast välja tõrjuvateks mikrovaiadeks”, mida süvistatakse pinnase sisse vibreerimise,  rammimise või kruvimise meetodil. Vaiad paigaldatakse nii sügavale, et nende survetugevus vastaks nõuetele. Vaivundamendi rajamisel koostatakse eraldi projekt, kus on näidatud vaiade asetsemine. Väljaulatuvad osad seotakse omavahel armeeringuga ja valatakse monoliitseks. Nii saavutatakse vundamendil piisav kandevõime.

Postvundamenti kasutatakse üldiselt kergehitiste puhul nagu aiamajad, terrassid, saunamajad ja väiksemad palkmajad.