Uudis

Efektiivne projekteerimise täisteenus, st. kõik eramu ehituseks vajalikud projektid ühest kohast. Lisaks arhitektuursele projektile saame pakkuda ka hoonele ja krundile vajalikke eriosade projekte(vesi, küte/jahutus, kanalisatsioon, ventilatsioon, sadevesi, elekter/side/nõrkvool, hoonevälised trassid, maaküte, vertikaalplaneering jne) ning konstruktiivseid lahendusi ja arvutusi. ORIENTEERUVAD HINNAD: EELPROJEKT 1800…2500 eur – seletuskiri – korruste plaanid – lõige – vaated – 3D vaated – asendiplaan […]

Loe edasi

Vundament on ehitise üks tähtsamatest osadest kuna peab kandma terve ehitise raskust kogu ekspluatatsiooni vältel nii, et ei toimuks märgatavaid vajumisi. Vundamente on mitut erinevat liiki ning vundamendi valik sõltub eelkõige pinnasest ja ehitatava hoone raskusest. Põhilised vundamendi liigid: Lintvundament Plaatvundament Vaivundament Postvundament Lintvundament koosneb killustik alusest, raudbetoontaldmikust, vundamendi müüritisest ja vajadusel lisavöö valamisest müüritise peale. […]

Loe edasi

Omanikujärelevalve kaitseb ja esindab Tellija huve ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine. Omanikujärelevalve tähendab ehitise omaniku järelevalvet ehitusprojekti, ehitusnormide ja kvaliteedinõuete vastavuse tagamiseks. Järelevalve teostaja määatakse enne ehituse alustamist kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega. Järelevalve teostaja jagab võrdselt ehitajaga vastutust. Järelevalve teostamiseks peab olema ettevõttes ehitusala spetsialist […]

Loe edasi
1

iHouse.ee by SSC OÜ