Sertifikaadid

AvalehtSertifikaadid

MAJANDUSTEGEVUSE REGISTREERINGUD

Majandustegevuse register koondab ühte kohta erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele.

Ehitamine EEH010550
Projekteerimine EEP004094
https://mtr.mkm.ee

JUHTIMISSÜSTEEMID

Juhtimissüsteem on dokumentide kogum ettevõtte eesmärkide ja tegevuspoliitika põhimõtete ellurakendamiseks, reeglistik ehitusprotsessi ning kaasnevate protseduuride juhtimiseks ja ohjeks.

iHouse(SSC OÜ) juhtimissüsteemis on ühildatud kvaliteedijuhtimine, keskkonnajuhtimine ning töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine, milles kvaliteedijuhtimine vastab standardi EVS-EN ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimine EVS-EN ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine EVS 18001:2007 spetsifitseeritud nõuetele.

 

 

 

ETTEVÕTTE JUHTIMISSÜSTEEM ON VASTAVUSES ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 JA EVS (OHSAS) 18001/2007 STANDARDITEGA

SSC OÜ,  Kastani 64, Tartu 50410, Eesti Vabariik – Email: info@ihouse.ee  – Tel: +372 535 89 888

iHouse.ee by SSC OÜ