Efektiivne projekteerimise täisteenus, st. kõik eramu ehituseks vajalikud projektid ühest kohast. Lisaks arhitektuursele projektile saame pakkuda ka hoonele ja krundile vajalikke eriosade projekte(vesi, küte/jahutus, kanalisatsioon, ventilatsioon, sadevesi, elekter/side/nõrkvool, hoonevälised trassid, maaküte, vertikaalplaneering jne) ning konstruktiivseid lahendusi ja arvutusi.
ORIENTEERUVAD HINNAD:

EELPROJEKT 1800…2500 eur
– seletuskiri
– korruste plaanid
– lõige
– vaated
– 3D vaated
– asendiplaan

ERIOSADE PROJEKTID 1000…2500 eur
– küte, kanalisatsioon, tarbevesi, ventilatsioon, jahutus
– sadevesi
– maaküte, välised trassid
– tugevvool, nõrkvool

KONSTRUKTIIVSED ARVUTUSED alates 500 eur

– laepaneelid, sillused, vundamendid, armatuurid, jne