Korterelamu rekonstrueerimine.

Ettevõtte keerulisim väljakutse oli 20 aastat seisnud “Tondilossi” rekonstrueerimine kaasaegseks B energia korterelamuks. Pooleliolev hoone oli algselt plaanitud 5 kordne ja viilkatusega ning suhteliselt lihtsate lahendustega konsveeritud. Sellest võis järeldada, et töö seisaku plaan oli lühem kui 20. Esimene samm meie poolt oligi kandevkonstruktsioonidele ekspertiisi tegemine. Peale positiivset ekspertiisitulemust julgesime plaani realiseerima hakata. Kuna hoonel kehtis vana ehitusluba, siis asusime innukalt tegelema lammutustöödega. Lammutasime maha poolteist korrust silikaattellistest laotud müüri, ning ladusime uuesti ülemise otsa Fibo kergplokkidest. See tegevus äratas huvi inimestes ja ajakirjanikes, mille peale kajastati meie tegemisi Tartu Postimehes. Meediakajasutus (https://tartu.postimees.ee/1198514/haki-tanava-tondilossist-kasvab-saastuelamu). Hoone tehnilised näitajad: maapealseid korruseid 4, maaaluseid korruseid 1, 20 korterit, 1600 m2 neto pinda, maht 6000m3