Kütte, vee, kanali ja sadevee projekteerimine eramule Tartus.