Eramu ja eriosade projekteerimine

AvalehtEramu ja eriosade projekteerimine

Eramu projekteerimine ehk eramu projekt

Ehitusprojekti sisu ja mõiste juriidiliselt on esitatud ehitusseaduses:

“Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest.”

Ehitusseadus § 18, lg 1

Eramu projekteerimine algab tellija ideede, soovide ja vajaduste kaardistamisega (vt elamu eskiislahendus), mille põhjal koostatakse eskiislahendused. Eskiislahenduste loomise käigus on võimalik paika panna kõik olulisemad nõuded elamule, ruumide asukohad ja isegi materjalid, mida oleks soov kasutada. Kui eskiislahendused on saanud tellija heakskiidu, koostatakse eelprojekt ning harvemini lisaks ka põhiprojekt. Eelprojekti alusel menetletakse ja väljastatakse ehitusluba.

Ehitusprojekt on äärmiselt mahukas ja selle sisse kuulub muu hulgas:

 • Info hoone asukoha kohta ning ehitise üldkirjeldus
 • Asendiplaan ja tuleohutus
 • Eskiislahendus hoone ruumiprogrammist
 • Arhitektuurne projekteerimine
 • Konstruktsioonide projekteerimine, sh maa-alused (vundament, sokkel, põrand) ja maapealsed konstruktsioonid (seinad, vahelaed), katusekonstruktsioonid, trepid, terrassid jpm
 • Hoone eriosade projektid:
  • Küttesüsteemid
  • Ventilatsioon
  • Elektrisüsteemid (nõrkvool, tugevvool)
  • Vesi- ja kanalisatsioon (hoonesisesed ja hoonevälised)

 

OLULINE! Eramu projekt peab olema koostatud kogemustega eksperdi poolt! Kui projekt ei ole põhjalikult läbi mõeldud ja detailideni lahti kirjutatud, on tulevikus ehitusvead kiired tekkima. Tekkinud vigade likvideerimine maksab reeglina kordades rohkem kui investeeringud korralikku projekti.

Vead, mis võivad avalduda:

 • Lekked, mõrad, vajumised
 • Kasutatakse ebasobivaid materjale
 • Ruumides on ebapiisav päevavalgus
 • Probleemid temperatuuriga
 • Puudulik õhuvahetus ja niiskus, mis võivad viia hallituse tekkeni
 • Drenaaži probleemide korral veeuputused keldris või naabrite juures

Korralik ja kogemustega eksperdi poolt koostatud piisavalt detailne eramu projekt võimaldab selliseid probleeme vältida.

Orienteeruvad hinnad

Eelprojekt 1500…2500 EUR+km

– seletuskiri

– korruse plaan

– lõige

– vaated

– 3D vaated

– asendiplaan

 

Hoonesiseste eriosade põhiprojekt 1200…2200 EUR+km

– küttesüsteemid

– tarbevesi

– kanalisatsioon

– ventilatsioon

– elektrisüsteemid

 

Konstruktiivsed arvutused alates 500 EUR+km

Energiamärgis alates 120 EUR+km

Küsi hinnapakkumist

  iHouse.ee by SSC OÜ